Szkoła Pizzica

Pizzica to starożytny taniec z Salento, bardziej zmysłowy niż Tango. Mieszkańcy Salento uwielbiają ten taniec zalotów, a w sezonie letnim praktycznie co wieczór można znaleźć na placu wieczór Pizzica. Taniec Taranta, który jest zarezerwowany tylko dla tancerek, uwalnia tancerza od wewnętrznych napięć i konfliktów. Dla mężczyzn istnieje możliwość nauki tańca z mieczem.

Jeśli zatrzymasz się w Palazzo Ducale Venturi, możesz zarezerwować prywatne lekcje pizzica i taranta, udzielane przez doświadczonego nauczyciela tańca. A wieczorem, na piazza, aby rozerwać się wśród świateł i tancerzy, którzy tłoczą się na radosnych placach wiosek Salento.

FacebookTwitterInstagram