Polityka prywatności

Informujemy, że podane przez Państwa dane będą przetwarzane komputerowo zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie UE 679 z 2016 r.) wyłącznie w celu udzielenia żądanych informacji oraz ewentualnie w celu określenia/potwierdzenia rezerwacji pokoi i innych usług.
Wśród celów przetwarzania podanych danych należy rozumieć cele związane z promocją inicjatyw handlowych i reklamowych, w odniesieniu do których w każdym przypadku będą Państwo mieli możliwość wniesienia sprzeciwu, żądając usunięcia Państwa adresu e-mail z listy osób, do których kierowane są wyżej wymienione wiadomości.

Aby jednak zamieścić komentarz, oprócz adresu e-mail, musisz podać swoje imię i nazwisko. Imię i nazwisko są publikowane - a więc rozpowszechniane - w sieci wraz z komentarzem zamieszczonym przez użytkownika, adres e-mail służy wyłącznie do przesyłania wiadomości o serwisie. Opinie i komentarze zamieszczane przez użytkowników oraz informacje i dane w nich zawarte nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu niż ich publikacja na Blogu, w szczególności nie będą agregowane ani selekcjonowane w określonych bazach danych. Wszelkie przetwarzanie danych w celach statystycznych, które strona może zamierzać przeprowadzać w przyszłości, będzie się odbywało wyłącznie w sposób anonimowy. O ile rozpowszechnianie danych osobowych użytkownika oraz danych, które można wykryć na podstawie zamieszczonych komentarzy, należy rozumieć jako bezpośrednio związane z inicjatywą użytkownika, to gwarantujemy, że w związku z tym nie istnieją żadne inne możliwości przekazywania lub rozpowszechniania tych danych. W każdym przypadku użytkownik ma w każdej chwili możliwość skorzystania z praw określonych w art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003:

Artykuł 7 - (Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa)

1. Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących Państwa danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do przekazania ich w zrozumiałej formie.

2. Zainteresowana strona ma prawo do informacji:

(a) pochodzenie danych osobowych;

(b) cele i metody przetwarzania danych;

c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania danych za pomocą instrumentów elektronicznych;

d) dane identyfikacyjne właściciela, osób odpowiedzialnych i przedstawiciela wyznaczonego zgodnie z art. 5 ust. 2;

e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane i które mogą zapoznać się z tymi danymi jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium państwa, osoby przetwarzające dane lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

3. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania:

a) aktualizacji, korekty lub, w razie potrzeby, integracji danych;

b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, dla których dane te zostały zebrane lub następnie przetworzone;

c) zaświadczenie, że operacje określone w lit. a) i b) zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich treści, podmiotom, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, chyba że spełnienie tego wymogu okaże się niemożliwe lub wymaga wyraźnie nieproporcjonalnego wysiłku w porównaniu z prawem, które ma być chronione.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:

a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia;

b) przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby w celu wysyłania materiałów reklamowych lub materiałów sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej.

Polityka dotycząca plików cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną część powyższej Polityki prywatności.

Użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z plików cookies poprzez dalsze przeglądanie Stron, tj. przewijanie, kliknięcie jednego z wewnętrznych linków na stronach Stron lub kliknięcie przycisku "x" lub w każdym przypadku poprzez zamknięcie krótkiego banera informacyjnego widocznego przy każdym pierwszym wejściu na Strony, zgodnie z postanowieniem Gwarancji ochrony danych osobowych (nr 229 z dnia 8 maja 2014 r.).

Cookies to kawałki kodu (pliki komputerowe lub częściowe dane) wysyłane przez serwer do przeglądarki internetowej użytkownika, automatycznie przechowywane przez przeglądarkę na komputerze użytkownika i automatycznie wysyłane z powrotem do serwera przy każdym wejściu na stronę lub przy kolejnych wejściach. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas życia pliku cookie (tj. jak długo pozostanie on na urządzeniu użytkownika) oraz wartość, która zazwyczaj jest losowo wygenerowanym unikalnym numerem. Przy każdej kolejnej wizycie pliki cookie są przesyłane z powrotem do strony internetowej, która je wydała (pliki cookie pierwszej kategorii) lub do innej strony internetowej, która je rozpoznaje (pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie są przydatne, ponieważ pozwalają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i służą wielu celom, na przykład umożliwiają sprawne poruszanie się między stronami, zapamiętują ulubione strony i ogólnie poprawiają komfort przeglądania. Dzięki nim treści reklamowe wyświetlane online są lepiej dopasowane do użytkownika i jego zainteresowań.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, może to wpłynąć na i/lub ograniczyć Twoje doświadczenie przeglądania na Stronach, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych sekcji Strony lub możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas odwiedzania Stron.

Sposób działania, jak również opcje ograniczania lub blokowania plików cookie, można dostosować poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie, ale można zmienić te ustawienia, aby blokować pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia, gdy pliki cookie są wysyłane do urządzenia. Istnieje wiele sposobów zarządzania plikami cookie, dlatego należy zapoznać się z ekranem pomocy przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak dostosować lub zmienić ustawienia przeglądarki. Możesz zmienić domyślną konfigurację i wyłączyć pliki cookie (tzn. zablokować je na stałe), ustawiając najwyższy poziom ochrony.

Poniżej znajduje się ścieżka, którą należy podążać, aby zarządzać plikami cookie z następujących przeglądarek:

Chrom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913

Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-p...

Jeśli używasz różnych urządzeń do przeglądania i uzyskiwania dostępu do Stron (np. komputera, smartfona, tabletu itp.), powinieneś upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu jest dostosowana tak, aby odzwierciedlała Twoje preferencje dotyczące plików cookie. Aby usunąć pliki cookies z przeglądarki internetowej smartfona/tabletu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Strony wykorzystują różne rodzaje plików cookie, z których każdy ma określoną funkcję. Witryny używają plików cookie, aby ułatwić nawigację i lepiej dostosować zarówno ładowane strony, jak i swoje produkty do zainteresowań i potrzeb użytkowników. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane w celu przyspieszenia przyszłych doświadczeń użytkownika i działań na stronie. Ponadto pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia anonimowych statystyk zbiorczych, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, oraz do ulepszania struktury i zawartości Stron.

Poniżej znajduje się lista objaśniająca.

Techniczne pliki cookie

Techniczne" pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwiają użytkownikom przeglądanie strony i korzystanie z jej funkcji (np. pozwalają na zapisanie poprzednich działań lub zapisanie sesji użytkownika i/lub wykonywanie innych czynności ściśle niezbędnych do funkcjonowania strony).

Ta kategoria obejmuje również "analityczne" pliki cookie, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z witryną, dostarczając informacji na temat ostatnio odwiedzonej strony, liczby sekcji i odwiedzonych stron, czasu spędzonego w witrynie oraz wszelkich problemów, które pojawiły się podczas przeglądania, takich jak komunikat o błędzie, a także pomagają nam zrozumieć wszelkie trudności, jakie użytkownik ma w korzystaniu z witryny. Informacje te mogą być powiązane z danymi użytkownika, takimi jak adres IP, domena lub przeglądarka; są one jednak analizowane razem z informacjami o innych użytkownikach, aby nie identyfikować jednego konkretnego użytkownika z drugim. Te pliki cookie są gromadzone i agregowane w sposób anonimowy i pozwalają operatorowi strony na poprawę użyteczności strony.

Wreszcie "funkcjonalne" pliki cookie pozwalają witrynie zapamiętać wybory użytkownika (np. jego imię), aby zapewnić mu bardziej spersonalizowaną i zoptymalizowaną nawigację. Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania Witryn, ale poprawiają jakość i komfort korzystania z nich. Jeśli użytkownik nie akceptuje tych plików cookie, wydajność i funkcjonalność Strony może być ograniczona, a dostęp do zawartości Strony może być ograniczony.

Pliki cookie służące do profilowania

Pliki cookie "targetowania" lub "profilowania" są używane do prezentowania treści lepiej dostosowanych do użytkownika i jego zainteresowań. Mogą one być wykorzystywane do wyświetlania reklam ukierunkowanych, wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań użytkownika lub do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Pomagają one również mierzyć skuteczność kampanii reklamowych w witrynie; operator witryny może używać tych plików cookie do zapamiętywania stron, które użytkownik odwiedził i udostępniać te informacje osobom trzecim, w tym agencjom i reklamodawcom, którzy mogą używać swoich plików cookie do zbierania informacji o działaniach wykonywanych przez użytkowników w witrynie.

Pliki cookie "udostępniania" (lub sieci społecznościowej) są wymagane, aby umożliwić użytkownikowi interakcję ze Stronami za pośrednictwem konta społecznościowego i są używane, na przykład, do wyrażania uznania i udostępniania go swoim kontaktom społecznym.

Strona używa lub może używać, nawet w połączeniu z innymi, plików cookie:

- dane "sesji", które są przechowywane na komputerze użytkownika w celach czysto techniczno-funkcjonalnych, do przekazywania identyfikatorów sesji niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego korzystania ze strony; są one usuwane po zakończeniu "sesji" (stąd nazwa), gdy przeglądarka zostaje zamknięta;

- trwałe" pliki cookie, które pozostają zapisane na dysku twardym komputera do momentu wygaśnięcia lub usunięcia ich przez użytkownika. Trwałe pliki cookie oznaczają, że użytkownicy wchodzący na strony internetowe (lub inni użytkownicy korzystający z tego samego komputera) są automatycznie rozpoznawani przy każdej wizycie. Pliki cookie osób trzecich

Podczas korzystania przez użytkownika z witryny możliwe jest, że zapisywane są pewne pliki cookie, które nie są kontrolowane przez operatora witryny. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik odwiedza stronę, która zawiera treści pochodzące z witryny osoby trzeciej. W związku z tym użytkownik będzie otrzymywał pliki cookie z tych usług stron trzecich. W przypadku cookies osób trzecich operator strony nie ma kontroli nad informacjami dostarczanymi przez cookie i nie ma dostępu do tych danych. Informacje te są w pełni kontrolowane przez firmy zewnętrzne, jak opisano w ich odpowiednich politykach prywatności.

Poniższa tabela przedstawia pliki cookies osób trzecich obecne na stronie. Te ostatnie podlegają bezpośredniej i wyłącznej odpowiedzialności operatora będącego osobą trzecią i są podzielone na następujące makrokategorie:

- Analityczne: są to pliki cookie używane do zbierania i analizowania informacji statystycznych dotyczących dostępu/odwiedzin na stronie internetowej. W niektórych przypadkach, w połączeniu z innymi informacjami, takimi jak dane uwierzytelniające wprowadzone w celu uzyskania dostępu do zastrzeżonych obszarów (adres e-mail i hasło), mogą one zostać wykorzystane do stworzenia profilu użytkownika (nawyki osobiste, odwiedzane strony, pobierane treści, rodzaje przeprowadzanych interakcji itp.)

- Widżety: kategoria ta obejmuje wszystkie te elementy graficzne interfejsu użytkownika programu, których celem jest ułatwienie interakcji użytkownika z samym programem (np. pliki cookie Facebooka, Google+ i Twittera są widżetami).

- Reklama: Ta kategoria obejmuje pliki cookie wykorzystywane do dostarczania usług reklamowych w obrębie witryny.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie stron trzecich na swoje urządzenie, możesz skorzystać z poniższych linków, aby uzyskać dostęp do informacji i formularzy zgody stron trzecich i zrezygnować z ich otrzymywania.

Te pliki cookie nie są bezpośrednio kontrolowane przez Witrynę, dlatego w celu cofnięcia zgody należy odwołać się do stron internetowych osób trzecich lub do http://www.youronlinechoices.com/it/, gdzie można uzyskać informacje na temat sposobu usuwania plików cookie lub zarządzania nimi w zależności od używanej przeglądarki oraz zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie do profilowania osób trzecich.

FacebookInstagram